FOLLOWER - Film, který bude sledovat vás!

Chtěli víc fanoušků, stačil jen jeden... / They wanted more fans, one was enough...


Ukázat lidi v nelichotivém světle je jednoduchý způsob, jak získat na internetu víc fanoušků. Při své cestě do Brna ale dvě influencerky zjistí, že hranice mezi virtuálním a reálným světem může být velmi křehká. /Showing people in an unflattering light is an easy way to get more fans online. But on their trip to Brno, two influencers discover that the line between the virtual and real world can be very fragile.

Stejně jako loni jsme skrze projekt 48 hour film project mohli natočit krátký film ne za půl roku, ne za měsíc, ale za pouhé dva dny! A to je pro pracující třídu geniální způsob, jak vyplivnout aspoň jeden autorský krátký film ročně, nemluvě o tom úžasném zážitku a možnosti být po roce opět spolu, což jsou pro nás ještě cennější hodnoty! xoxo

Po loňské zkušenosti jsme nečekali zázraky a vlastně nic, a těšili se třeba aspoň na nějakou nominaci. OPAK SE STAL PRAVDOU! Neskutečně děkujeme porotě a vážíme si všech nominací a sedmi proměněných ocenění‼ Oceněné kategorie: Celkové 3. místo ze všech zúčastněných, Plakát, Nejlepší užití rekvizity, Hudba, Píseň, Hlavní ženská role, Scénář, čestné uznání! DĚKUJEME Rezonuje to v nás a ještě dlouho bude.