Napříč má 10 let

Lednové večery bývají jako stvořené k bilancování uplynulých měsíců a výroční schůze Napříč se nesla přesně v tomto duchu. Do divadelního studia Paradox dorazilo více než 20 členů a sympatizantů našeho rošťáckého uskupení a dělo se toho nemálo.

Hned na úvod si vzal slovo jeden ze zakladatelů Napříč Robert Král a pompézním způsobem shrnul 10 let během nichž toto uskupení čeřilo vody brněnského undergroundu. Níže už se můžete svézt na vlnách jeho slov.

Existuje prý pořekadlo, že ve vztahu se má plánovat maximálně na tak dlouhou dobu, jak dlouho vztah doposud trvá. S Napříč jsme nedávno zaznamenali desetileté výročí od založení. Shrňme dosavadní zkušenosti, abychom si mohli udělat představu, čeho jsme schopni v následujících deseti let.

Napsali jsme už ke dvaceti původních autorských her a ty úspěšně zinscenovali. Byly mezi nimi komedie, často sžíravé a černé, dramata, experimenty i nějaký ten lyričtější kousek by se našel. V tématech se objevoval feminismus, medialita, posmrtný život, láska romantická, násilná i gerontofilní, ba i google.

Hráli jsme v menších divadlech v Brně, v Kabinetu múz, sklepní scéně Husy na provázku, Buranteatru, Paradoxu i v různých atypických prostorách. Cooltourbus se odehrával v jedoucím autobuse a několik představení bylo uvedeno pod širým nebem na desítkách míst celé republiky. Nejvíce reprízovanou hrou byl zřejmě Kompost, který si vysloužil i pozornost předštědrovečerní České televize. Hra Emodrink z Elsinoru vyšla i knižně. Některé hry byly částečně autorsky dotvářeny hereckým souborem jen na základě námětu, jiné byly psány přibližně pěti dramatiky z našich řad (ostatní členové zase umí číst). V hrách účinkovalo celkem přes dvacet, ne-li třicet hereckých individualit. Herectví se vlivem tisíců odzkoušených a odehraných hodin za ta léta neuvěřitelně posunulo.

Z některých inscenací máme pořízený video záznam či trailer. Občas, třeba u Koz a kvérů, jsme využívali videoprojekce. K takřka každému představení vznikl originální plakát a autorská hudba či nějaká ta píseň. Pohrávali jsem si s rozličnými formami marketingu, u Minifemini jsme kupříkladu aplikovali guerilla marketing - sprejovali jsem titul hry přímo na brněnskou dlažbu. Ruku v ruce s nekonvenční uměleckou tvorbou šel web, který také vybočuje hlavním menu umístěným vpravo.

Získali jsme opravdu hodně komplexních zkušeností. Umíme napsat scénář, udělat rozpočet, požádat o grant a vyúčtovat ho, zrealizovat text herecky i scénicky a představení náležitě zpropagovat. Příprava každého představení vyžaduje nasazení několika lidí, i těch, kteří nestojí na jevišti, bez kterých by se žádné divadlo neobešlo - od uvaděček a prodavačů lístků, přes technicky orientovaných koumáků schopných zapojit aparaturu až po inspici. Mnoho ochotných lidí nechalo v Napříč nespočet hodin svého života.

Kromě divadla vzniklo na desítku výtvarných počinů, namátkou obrazy kombinované umělou inteligencí i různých vernisáží a dalších počinů. Už ty názvy stojí za to - Digital masox, Multidataloď, Nekompromisně napříč atd. Taky jsme vydali vlastní kalendář, udělali pivní podtácky a zhotovily vizitky Jiřiny Příč. Vzniklo také několik krátkých, autorských filmů. Některé mají sprosté slovo v názvu, v některých se kálí a v jiných pálí - fotografie prezidenta. Zato byl film oceněn taky odbornou porotou.

Samostatná kapitola je plukovník - jsa pedagogem, spisovatelem, básníkem, malířem, hudebníkem, hercem a teoretikem přechodníků je tak nějak ve všem.

Jediný projekt, který se ne zcela povedl, bylo Brko s čírem. Netušíme proč.

Současně se kolem napříč utvořila specifická komunita lidí. Vtipných, přátelských, férových, inteligentních alkoholiků. V Napříč se potkávají nejen lidé různé barvy pleti, ale také různorodých profesí, od programátorů, přes učitele až po právníky. Mnohé organizace by přitom mohly pracovní nasazení napříčáků závidět. Napříč má styl. Autorský, ironický, provokativní, přitom sdělný a zábavný. Tvorba, která vzniká amatérskou, tedy nehonorovanou formou má paradoxně myslím profesionální parametry.

To je deset napříčovských let. Jak by mohlo a mělo vypadat těch deset následujících let?

Robert Král

Po těchto slovech, která se zaryla hluboko do každého z nás, jsme na sebe každý nesměle a pyšně hleděli. Pěkné to bylo, ale pak jsme se pustili do tradičního letmého popíjení a veselení se. Do party Napříč byla přijata i divotvorná Lenka, která bez problémů ztvárnila řadu hereckých rolí. Jen namátkou vnukla život například paní K v právě hrané inscenaci Nukleární rodina, rovněž její výkon v roli nafukovacího lehátka během letních štací 2017 byl vynikající. Nic tedy nebránilo tomu, aby byla jednohlasně přijata do gangu.

Dělo se toho ještě mnohem více, ale o tom zase příště, přátelé.