Emodrink z Elsinoru v bakalářské práci

Tato diplomová bakalářská práce s názvem „Shakespearovské téma v brněnských experimentálních divadlech“ se zaměřuje na rozbor tří moderních divadelních představení, analyzuje je, porovnává s originální předlohou Williama Shakespeara a ukazuje na nich změny, ke kterým autoři přistoupili, aby zaujali diváky něčím novým, neotřelým. Ze známého brněnského Divadla Husa na provázku jsou podrobena analýze a komparaci dvě představení. Drama Hamlet a soubor tragických her ukázaných v komickém světle – Shakespyré. Třetí představení Emodrink z Elsinoru uvedené mladým uměleckým sdružením Napříč ukazuje hru, která se Shakespearovy předlohy drží jen okrajově.

Bc. Kateřina Focková

Zdroj: http://theses.cz/id/2ik5gt/?lang=en;furl=%2Fid%2F2ik5gt%2F