Napříč – Romance lehké perverze

Kontroverzní inscenace rozehrávající novodobé mýty a pověsti kolem násilí a sexu. Koncepční cyklus Pokrytci do krytu z dílny kulturního občanského sdružení Napříč.cz uzavírá Romance lehká perverze. Toto monumentální dílo zaujme především svou netradiční formou, silným příběhem a odvážným zpracováním obskurního tématu. Původní filmový scénář Roberta Krále byl upraven pro potřeby činoherní adaptace, doplněn namluvenými filmovými komentáři a dotvořen stínohrou a projekcí meotaru. Vlastní filmová kostra se odráží ve výrazné narativní lince, úderných dialozích a častém střídání scén a obrazů. Divák tak nabývá dojmu neustálé akce a rychlého dějového spádu. Příběh samotný obsahuje dvě paralelní roviny, které se vzájemně prolínají a prostupují. Hlavní linie je laděna vážněji, vzbuzuje až thrillerové napětí, hořkou tragičnost a psychickou depresi. Odlehčuje ji druhá linie, která je plná komických a trapných situací, situačního i verbálního humoru. Celé představení halí lechtivá rouška erotismu, který se pohybuje od artově stylizovaných scén až po naturalisticky reálné výjevy. Romance či balada, na konci představení můžete plakat žalem stejně jako se dojímat smíchem!

Zdroj: https://goout.cz/cs/divadlo/napric-romance-lehke-perverze/vuls/

Přidat komentář