Napříč.cz v Databázi českého amatérského divadla

Brno, Napříč.cz, kulturní občanské sdružení. Vedoucí Robert Král, Josef Prokeš.
Napříč.cz je sdružení odvážných a umělecky nadaných lidí, kteří společně vytváří alternativu k současnému konzumnímu proudu umění a zábavy.
Nabízíme vám k nahlédnutí společné projekty i naši individuální tvorbu – výstavy, filmové a multimediální projekce, video-art, performance, happeningy, divadelní představení, koncerty a autorská čtení. 

  • Film 
  • Literatura
  • Divadelní dílna 
  • Happeningy 


Divadlo: 
Robert Král - režisér, principál a krotitel,
2008 - Král a kol.: Komáři útočí, Letní divadelní dílna a turné Napříč;
2009 Emodrink z Elsinoru, scénář Josef Prokeš, režie Lukáš Junga; hrají Martina Pelcová, Daniela Šišková, Zdeněk Filipec, Marcel Brož, Josef Prokeš; hudba Pavel Hamřík; zvuk Tomáš Svoboda; světla Jaroslav Poliak; kostýmy a masky Tereza Fousková, premiéra na Sklepní scéně divadla Husa na provázku 
2009 R. Král, též režie: Cooltourbus, divadelní jízda autobusem - sexy night trip - humorný příběh o lásce - (video: http://www.napric.cz/cs/divadlo/kulturbus
listopadu vehdion v klubu Šelepova n°1.
2010 - podle W. Shakespeara napsal J. Prokeš: Emodrink z Elsinoru, vedoucí Josef Prokeš, r. Lukáš Junga. Účast na KP Špíl-berg, Brno.
2010 - Jiřina Příč: Biomandragora 2.0, režie R. Král
2011 - Jiřina Příč: Minifemini, úprava a režie R. Král
2013 - Šárka Mattová: Umělci (čtvrtá repríza úspěšné inscenace 19. listopadu ve 20 hodin v klubu Šelepova n°1), r. Lukáš Junga
„Umělci“ jsou autorskou prvotinou Šárky Mattové, studentky Masarykovy univerzity a členky Napříč.cz.
2013 - Tomáš Hůsek: Kompost - (světová premiéra funny-hororu se uskutečnila 23. prosince v Kabinetu Múz, Brno).
2014 - Kompost (22. října 2014 v Kabinetu Múz v Brně uvedena další reprízuaúspěšné inscenace - a to v nové sestavě).

 
Bibliografie: 
Brno, Napříč.cz - www stránky souboru - viz www odkazy.

Brno, Napříč.cz, Kompost, plakát, 2013 - viz Obrázky.

FOUSKOVÁ, Tereza: Repríza Umělců opět na Šelepce. AS 3.11.2013-Ze života souborů. (viz Texty)

FOUSKOVÁ, Tereza: Brněnská repríza divadelního Kompostu! AS 15.10.2014-Aktuality. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-brnenska-repriza-divadelniho-kompostu-14...
=newsletter

napric.cz: Divadelní Kompost ke štědrému dni. AS 15.12.2013-Aktuality. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-divadelni-kompost-ke-stedremu-dni-131216...
=newsletter

ŠLECHTOVÁ, Věra; RODRIGUEZOVÁ, Veronika: Brněnský ŠPÍL-BERG 2010 byl zdolán. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 55 - 57.

amaterskedivadlo.cz, http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=soubor&id=30862

Přidat komentář